Bezpieczeństwo organizacji

Usługi

Alarmujący wzrost liczby ataków skutkujących przełamaniem systemów bezpieczeństwa i osłabieniem pozycji rynkowej napawa niepokojem coraz więcej organizacji. Strategia stawiania odważnych kroków w kierunku wypracowania możliwie pełnego bezpieczeństwa wewnętrznego to temat, który stale powraca na agendy zarządów. Działając na przecięciu bezpieczeństwa ofensywnego i uprzedzania niekorzystnych dla organizacji zdarzeń w kontekście cyberbezpieczeństwa, stanowimy solidne wsparcie dla wszystkich naszych klientów.

W erze globalnie postępującej transformacji cyfrowej, zaawansowane symulacje zagrożeń są jednymi z pierwszych kroków niezbędnych do usprawnienia mechanizmów i działań obronnych każdej odpowiedzialnej organizacji. Nawet najlepiej wyszkolona kadra pracownicza wewnątrz firmy nie jest w stanie zastąpić wsparcia ze strony zewnętrznych ekspertów.

AFINE oferuje Ci kompleksowe podejście do Twoich problemów związanych z cyberbezpieczeństwem, wsparte rzetelnym raportem z pasywnego zbierania informacji.

 • Red Team

  Działania Red Teamingowe obejmują pełne, autoryzowane odwzorowanie aktywności intruzów, przy wiedzy wyłącznie nielicznych, kluczowych osób wewnątrz organizacji. Wszystko odbywa się dokładnie tak, jak dzieje się to w czasie rzeczywistego ataku, ukierunkowanego na spowodowanie jak największych strat po stronie ofiary. Testując Twoje systemy, pracowników oraz procedury mamy na celu usprawnienie mechanizmów obronnych wewnątrz Twojej firmy.

  Poziom skuteczności, osiągany w ramach pojedynczego zlecenia, realistycznie odwzorowuje rzeczywisty atak, a metody stosowane przez ekspertów AFINE niczym nie różnią się od zaawansowanych metod cyberprzestępców .

  Red Team to działanie wszechstronne, a jednocześnie najpełniej odzwierciedlające potencjalny atak pochodzący z zewnątrz. Wiernie oddaje też jego następstwa. Składa się na nie szereg aktywności związanych z próbami przełamania zabezpieczeń organizacji jako całości, z nastawieniem na realizację określonych celów, jak np. kradzież informacji, modyfikacja repozytoriów kodu, ustanowienie trwałej obecności przez symulację serwera Command&Control.

  W zależności od Twoich potrzeb wykonamy dla Ciebie kontrolowane ćwiczenia “red team” nastawione na uzyskanie określonego celu (np. uzyskanie dostępu zdalnego do organizacji, czy też kradzież wybranych danych).

 • OSINT

  Jedną z najważniejszych, a zarazem najbardziej oczywistych propozycji, jakie znajdziesz w naszej ofercie, jest tzw. OSINT (ang. Open-Source Intelligence). OSINT to pasywne zbieranie informacji, polegające na wyszukiwaniu ich w zasobach internetowych z uwzględnieniem takich źródeł, jak zasoby archiwalne, “darknet” (TOR), portale społecznościowe i branżowe czy wpisy DNS.

  Często kombinacja wcześniej zebranych publicznie dostępnych danych pozwala atakującym wyprofilować organizację lub określonych jej członków, a także odnaleźć w sieci ukryte dane, mogące zawierać wrażliwe informacje dotyczące zasobów Klienta.

  W zależności od Twoich potrzeb wykonamy dla Ciebie przegląd wrażliwych informacji dostępnych w sieci nt. Twojej organizacji.

 • Testy socjotechniczne

  Techniką symulacji cyberzagrożeń są testy oparte na socjotechnice (Social Engineering) oraz będące jej częścią symulacje phishing’u. Phishing jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej skutecznych metod ataku cyberprzestępców, skierowaną bezpośrednio na najsłabsze ogniwo w mechanizmach obrony organizacji, a więc na nieświadomego pracownika. 

  Ataki phishingowe polegają m.in. na wysyłaniu spreparowanych wiadomości e-mail zawierających niebezpieczne załączniki lub mechanizmy wyłudzające dane użytkowników. Ich skuteczność wynika z wysokiego stopnia indywidualizacji takich wiadomości (powstałych np. po przeprowadzeniu skutecznego rozpoznania charakterystyki wymienianych wiadomości w danej organizacji) oraz chwytliwej treści, skłaniającej ofiarę do natychmiastowej, często nieprzemyślanej reakcji.

   

  W symulacjach phishingu duże znaczenie ma systematyka przeprowadzanych testów. Dzięki niej pracownicy organizacji zwiększają swoją świadomość i wiedzę na temat metod stosowanych przez cyberprzestępców. Raporty wykonane po każdym z poszczególnych ćwiczeń i zawarte w nich rekomendacje pozwalają wyjaśnić, co poszło dobrze, a na jakim polu konieczne są usprawnienia, służące maksymalizacji zbiorowej odporności organizacji na ataki socjotechniczne.

  W zależności od Twoich potrzeb wykonamy dla Ciebie:

  • Kontrolowane ćwiczenia “spear phishing”,
  • Zweryfikujemy świadomość pracowników na ataki socjotechniczne – za pomocą poczty elektronicznej, fizyczne, czy też innych wybranych metod (tradycyjna poczta, pamięci flash, itp.).
 • Symulacja ataku od wewnątrz

  Organizacje coraz częściej stosują zintegrowane mechanizmy obrony, a także inwestują w kursy zwiększające świadomość kadry pracowniczej, szyfrowanie przechowywanych danych, uwierzytelnianie wielostopniowe, zaawansowaną analizę danych, ciągłą diagnostykę, monitorowanie i detekcję incydentów przy użyciu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Powoduje to wzrost ryzyka obejścia wszystkich tych środków i przekupienia pracowników, którzy posiadają wyłączny dostęp do kluczowych danych. 

  Symulacja zagrożenia z wewnątrz, czyli działanie o nazwie Insider Threat, pozwala szczegółowo odpowiedzieć na następujące pytania:

  • W jaki sposób osoba potencjalnie zainteresowana atakiem może zainicjować oraz przeprowadzić takie działanie od wewnątrz?
  • Czy możliwe jest osadzenie w organizacji atakującego, który pod przykrywką pracy zawodowej wykradnie przechowywane w ramach organizacji chronione dane?
  • Jakie inne zagrożenia dla organizacji może spowodować „złośliwy” (wrogo nastawiony) pracownik, który spróbuje zaatakować ją od środka?

  Ćwiczenie to, poza dostarczeniem rzetelnych odpowiedzi na te pytania, ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa wewnętrznego organizacji i wskazanie symptomów obecności napastnika w sieci. Jego efektem są rekomendacje umożliwiające wykrywanie tego typu ataków na jak najwcześniejszym etapie. 

  W zależności od Twoich potrzeb wykonamy dla Ciebie:

  • Zweryfikujemy przygotowanie organizacji na ukierunkowane ataki od wnętrza.
 • Utwardzanie zasobów

  Nieautoryzowany dostęp do systemów używanych przez organizacje może być bardzo kosztowny w kategoriach strat wizerunkowych, utraty krytycznych danych dotyczących klientów, zakłóceń i przestojów oraz późniejszych procesów sądowych. Odpowiednio dobrane usługi cyberbezpieczeństwa pozwalają pozbyć się większości tych zagrożeń i upewnić się co do niezawodności posiadanej infrastruktury i funkcjonujących na niej usług.

  Hardening obejmuje doradztwo i wsparcie przy wdrożeniu środków utwardzania konfiguracji systemów i rozwiązań zabezpieczających przed szkodliwym oprogramowaniem, urządzeń typu firewall/WAF/IDS/IPS czy też innych produktów wspierających bezpieczeństwo systemów oraz infrastruktury. Często odpowiednie skonfigurowanie posiadanych rozwiązań czy też systemu operacyjnego, w znaczącym stopniu podnosi poziom bezpieczeństwa, bez generowania dodatkowych kosztów związanych z licencjami czy sprzętem.

  Utwardzanie zasobów jest usługą, która przy relatywnie niskim koszcie może w dużym stopniu zmitygować ryzyko cyberataków dla organizacji.

  W zależności od Twoich potrzeb wykonamy dla Ciebie:

  • Dokonamy przeglądu aktualnej konfiguracji oraz zaproponujemy zmiany maksymalizujące poziom bezpieczeństwa,
  • Dokonamy weryfikacji aktualnej konfiguracji pod kątem wewnętrznych uregulowań prawnych,
  • Dokonamy weryfikacji aktualnej konfiguracji pod kątem wymagań normatywnych (np. PCI DSS).

Inne

usługi

Czy Twoja firma jest bezpieczna w sieci?

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i zabezpiecz swoją firmę przed cyberzagrożeniami już dziś!

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły i dopasować ofertę do Twoich potrzeb. Dbamy o pełną dyskrecję i poufność Twoich danych, dlatego możesz nam zaufać.