Bankowość i Fintech

Branże

Udzielamy specjalistycznego wsparcia w skutecznej identyfikacji i eliminacji cyberzagrożeń. 

W dzisiejszym głęboko zdigitalizowanym świecie, atakujący są obecni wszędzie tam, gdzie dokonuje się transakcji internetowych i transferów środków finansowych. Równocześnie, w ramach nowoczesnej bankowości elektronicznej, każdego dnia przetwarzane są niewyobrażalnie duże ilości wrażliwych danych. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych scenariuszy, które mogą zakłócić stabilną przyszłość, jest w sektorze bankowości i fintechu bardzo wysokie. Organizacje finansowe są szczególnie narażone na dokuczliwe cyberincydenty, często o bardzo różnym i trudnym do ustalenia pochodzeniu. Dlatego też tak ważne jest wybranie zewnętrznych dostawców usług cyberbezpieczeństwa o uznanej i silnie ugruntowanej pozycji na rynku. Tylko tak można zyskać pewność co do efektywności posiadanych rozwiązań. To także najlepszy sposób na to, by zapobiec niekorzystnym zdarzeniom i wygrać wyścig z przestępcami. 

Rozległe rozprzestrzenianie się i absorpcja innowacji technologicznych mają ogromny wpływ na kształt sektora bankowości i finansów. Przejmowanie i utrzymywanie inicjatywy przez podmioty operujące w tym obszarze odbywa się dzisiaj w oparciu o całkowicie nowe, ściśle określone reguły gry. Dlatego tak kluczowe jest jak najszybsze doprowadzenie do pełnej zgodności innowacji z najbardziej aktualnymi i restrykcyjnymi regulacjami. 

Ewolucja preferencji i nieustannie zmieniające się oczekiwania klientów, dotyczące głównie wysokiej funkcjonalności i łatwego dostępu do cyfrowej wersji oferowanych produktów i usług sprawiają, że nieustanie pojawiają się nowe udogodnienia. Niemal natychmiast stają się one katalizatorem poważnych cyberzagrożeń. Dlatego właśnie wszystkie innowacje, leżące u podstaw bankowości elektronicznej, płatności mobilnych, sprzedaży produktów finansowych czy przetwarzania danych osobowych, wymagają pozbawionych jakichkolwiek niedoskonałości, niezawodnych zabezpieczeń, odpowiadających nawet najbardziej bezwzględnym wytycznym. 

Jak pokazuje wieloletnia praktyka ekspercko-doradcza, implementacja odpowiednich procedur, przy jednoczesnym zadbaniu o rzetelne przygotowanie i ciągłe udoskonalanie środków bezpieczeństwa wewnątrz organizacji, stanowią najlepszą gwarancję na bezpieczeństwo i pozwalają budować trwałą przewagę konkurencyjną na wszystkich szczeblach rozwoju. 

 • Dlaczego AFINE?

  AFINE od lat specjalizuje się w podejmowaniu konkretnych działań w celu szybkiego przejęcia kontroli w niepewnych warunkach, przekształcaniu ryzyka w przewagę i wypracowaniu nowej kultury cyberbezpieczeństwa. Skutecznie wspieramy firmy w lepszym odnajdywaniu się w cyfrowej rzeczywistości, głównie przez rozwiązywanie ich złożonych problemów i zdecydowane stawianie czoła codziennym wyzwaniom, z jakimi przychodzi im się mierzyć. 

  W AFINE łączymy właściwe przygotowanie, specjalistyczną wiedzę i dogłębne zrozumienie kluczowych aspektów bezpieczeństwa informacji. Dostarczamy naszym klientom spersonalizowane wsparcie na miarę indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Staranny proces Quality Assurance jest integralną częścią każdego naszego projektu, dzięki czemu nasze rozwiązania ściśle spełniają najwyższe europejskie standardy. 

  Nasza oferta adresowana jest do wszystkich segmentów wymagającego rynku Banking & Fintech, od tradycyjnych instytucji, po challenger-banki i startupy.  Wśród naszych klientów znajdują się liczące się w skali europejskiej oraz światowej banki i przedsiębiorstwa technologiczne, dla których priorytetem jest korzystanie ze spersonalizowanych rozwiązań najwyższej jakości. 

 • Nasze usługi i obszary specjalizacji:

  • Testy bezpieczeństwa systemów transakcyjnych oraz rozliczeniowych;
  • Testy penetracyjne aplikacji web oraz mobilnych;
  • Testy penetracyjne infrastruktury;
  • Testy bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej;
  • Testy bezpieczeństwa aplikacji natywnych (np. “thick-client” – grubego klienta);
  • Symulacje ataków socjotechnicznych/phishingowych;
  • Red Teaming (dopasowany do organizacji  oraz wspólnie wybranych celów);
  • Statyczna analiza kodu źródłowego oprogramowania;
  • Weryfikacja konfiguracji komponentów aplikacji oraz urządzeń;
  • Szkolenia z zakresu świadomości użytkowników na temat cyberzagrożeń (ang. security awareness);
  • Szkolenia dla developerów z zakresu praktyk pisania bezpiecznego kodu;
  • Analiza złośliwego oprogramowania (malware);
  • Projektowanie oraz implementacja zabezpieczeń aplikacji (np. w celu ochrony przed inżynierią wsteczną, czy też ochrony procesu aktywacji oprogramowania);
  • Reverse engineering (inżynieria odwrotna, np. tokenów sprzętowych);
  • Ocena bezpieczeństwa rozwiązań kryptograficznych;
  • Badanie bezpieczeństwa urządzeń sieciowych;
  • Testy podatności na znane ataki sieciowe (np. ARP spoofing, VLAN hopping, itp.);
  • Analiza bezpieczeństwa maszyn zlokalizowanych w obrębie sieci (serwery, stacje robocze);
  • Identyfikacja nieautoryzowanych urządzeń (np. urządzenia bezprzewodowego wpiętego do sieci);
  • Testy bezpieczeństwa zdalnego dostępu do organizacji;
  • Audyty filtrowania komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej (np. konfiguracja firewall, IDS/IPS, WAF);
  • Testy konfiguracji komunikacji z zasobami (np. konfiguracja SSL/TLS, czy też IPsec);
  • Testy w kierunku możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych (np. danych finansowych i tajemnicy przedsiębiorstwa);
  • Ocena skuteczności mechanizmów ochronnych oraz nadzoru nad środowiskiem (np. skuteczność działu SOC – Security Operations Center);
  • Analiza komunikacji radiowej – określenie wykorzystywanego pasma, sposobu komunikacji oraz protokołów;
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewniania poufności przesyłanych danych (np. możliwości podsłuchania wrażliwych danych przesyłanych kanałem radiowym);
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewniania dostępności, tj. możliwości zakłócenia transmisji, czego następstwem będzie np. utrata kontroli nad urządzeniem;
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewnienia integralności (np. możliwości wykonania nieautoryzowanych operacji);
  • Ocena modelu uwierzytelniania oraz autoryzacji komend dla urządzeń (np. w celu całkowitego przejęcia kontroli nad urządzeniem);
  • Testy wdrożenia standardowych protokołów komunikacji radiowej (np. RFID, czy sieci Wi-Fi).
 • Co zyskasz pracując z nami?

  • Rzetelnie opracowany raport prezentujący dokładne wyniki i znalezione podatności wraz z odtworzeniem poszczególnych kroków, które pozwoliły na ich odkrycie.
  • Możliwość wczesnego wykrycia cyberzagrożeń i ustalenia lokalizacji słabych punktów systemów bezpieczeństwa przed ich celowym wykorzystaniem przez nieautoryzowane osoby z zewnątrz.
  • Wiedzę dotyczącą technicznych i biznesowych następstw wykorzystania istniejących słabości przez intruzów.
  • Dostęp do fachowych rekomendacji, pozwalających zapobiec dalszym problemom i rozwojowi sytuacji w niekorzystnych dla organizacji kierunkach.
  • Możliwość zdobycia pewności i gwarancji swobodnej kontynuacji działalności operacyjnej oraz strategicznej przy równoczesnym zniwelowaniu ryzyka.
  • Usługę najwyższej jakości uznaną przez znaczących klientów i potwierdzoną licznymi rekomendacjami, które są rezultatem satysfakcjonującej współpracy przy wielu projektach.

Inne

branże

Czy Twoja firma jest bezpieczna w sieci?

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i zabezpiecz swoją firmę przed cyberzagrożeniami już dziś!

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły i dopasować ofertę do Twoich potrzeb. Dbamy o pełną dyskrecję i poufność Twoich danych, dlatego możesz nam zaufać.