Medyczna

Branże

Dostarczamy środki maksymalizujące bezpieczeństwo i mitygujące ryzyko wystąpienia cyberzagrożeń.

Postęp technologiczny, nieprzerwanie dokonujący się w sektorze Healthcare, oprócz oczywistych korzyści dla pacjentów i placówek medycznych, niesie za sobą także szereg złożonych wyzwań. W przeważającej większości dotyczą one skutecznej ochrony sensytywnych danych, elektronicznych dokumentacji medycznych, kart pacjentów czy wreszcie nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych do wspomagania pracy lekarzy i personelu medycznego podczas zabiegów. 

Zdaniem specjalistów od cyberbezpieczeństwa, w burzliwych realiach technologicznych nie ma już czasu ani miejsca na objawowe leczenie niedoskonałości. Potrzebna jest skuteczna całościowa poprawa zdrowia organizacji i skalibrowanie wewnętrznych procesów tak, aby przejąć kontrolę nad obszarami, co do których bezpieczeństwa nie mamy wystarczającej pewności. 

Rosnące w siłę i intensyfikujące się incydenty bezpieczeństwa nie pozostają bez wpływu na przyszłość organizacji z branży Healthcare, bez względu na ich skalę działalności czy strukturę zarządczą. Głośne przypadki uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych, kradzieży zasobów, ataków przez złośliwe oprogramowania czy żądania okupu za odszyfrowanie dysków są jedynie wierzchołkiem góry lodowej i osłabiają profil bezpieczeństwa nie tylko pojedynczych organizacji, ale także całego sektora, stając się zachętą dla intruzów do dalszych działań. 

Pola dla innowacji w sektorze Healthcare rozszerzają się i zahaczają o produkcję oraz szeroką implementację elementów takich jak biosensory, urządzenia klasy smart pozwalające na zdalną opiekę i nadzór nad chorymi i ich terapią lekową, komponenty umożliwiające komunikację telemedyczną czy chmurowe serwery kolekcjonujące dane zdrowotne. Dodatkowo uzasadnia to potrzebę pilnego podjęcia proaktywnych działań na tle cyberbepzieczeństwa. 

Niezakłócone działanie wszystkich urządzeń i systemów, bezpieczny dostęp do danych osobowych pacjentów i ich dokumentacji medycznej mogą zostać osiągnięte poprzez właściwe podejście do cyberbezpieczeństwa. Niezawodność i odporność na ataki to kluczowe elementy, bez których niemożliwa jest swobodna kontynuacja ciągłości procesów biznesowych i dalsze funkcjonowanie organizacji z tego obszaru. 

Każda instytucja medyczna powinna być przygotowana w taki sposób, aby zidentyfikowanie podatności bezpieczeństwa nastąpiło na długo zanim zostaną one wykryte i wykorzystane przez nieautoryzowane osoby. Najwyższy gwarantowany rezultat końcowy prowadzący do ich usunięcia osiągany jest w procesie, na który składa się implementacja dodatkowych zabezpieczeń, poprzedzona udzieleniem trafnych i szczegółowych rekomendacji. 

 • Dlaczego AFINE?

  AFINE udziela profesjonalnej i kompleksowej pomocy w zdiagnozowaniu głównego priorytetu bezpieczeństwa, niezależnie od tego, czy chodzi o bezpieczeństwo infrastruktury i przechowywanych w jej ramach danych, dostęp do aplikacji, zgodność z regulacjami czy też proces wdrożeniowy nowych rozwiązań.

  Nasze usługi przygotowują dowolną instytucję medyczną do zidentyfikowania podatności bezpieczeństwa, zanim zostaną one wykorzystane przez osoby niepowołane. Kluczowym efektem naszej pracy jest bezpieczeństwo organizacji, osiągane między innymi poprzez udzielenie trafnych i szczegółowych rekomendacji w zakresie skutecznego usunięcia potencjalnych obszarów cyberataków.

 • Nasze usługi i obszary specjalizacji:

  • Testy penetracyjne aplikacji web oraz mobilnych;
  • Testy penetracyjne infrastruktury;
  • Testy bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej;
  • Testy bezpieczeństwa aplikacji natywnych (np. “thick-client” – grubego klienta);
  • Symulacje ataków socjotechnicznych/phishingowych;
  • Red Teaming (dopasowany do organizacji  oraz wspólnie wybranych celów);
  • Statyczna analiza kodu źródłowego oprogramowania;
  • Weryfikacja konfiguracji komponentów aplikacji oraz urządzeń;
  • Szkolenia z zakresu świadomości użytkowników na temat cyberzagrożeń (ang. security awareness);
  • Szkolenia dla developerów z zakresu praktyk pisania bezpiecznego kodu;
  • Analiza złośliwego oprogramowania (malware);
  • Projektowanie oraz implementacja zabezpieczeń aplikacji (np. w celu ochrony przed inżynierią wsteczną, czy też ochrony procesu aktywacji oprogramowania);
  • Reverse engineering (inżynieria odwrotna, np. tokenów sprzętowych);
  • Ocena bezpieczeństwa rozwiązań kryptograficznych;
  • Badanie bezpieczeństwa urządzeń sieciowych;
  • Testy podatności na znane ataki sieciowe (np. ARP spoofing, VLAN hopping, itp.);
  • Analiza bezpieczeństwa maszyn zlokalizowanych w obrębie sieci (serwery, stacje robocze);
  • Identyfikacja nieautoryzowanych urządzeń (np. urządzenia bezprzewodowego wpiętego do sieci);
  • Testy bezpieczeństwa zdalnego dostępu do organizacji;
  • Audyty filtrowania komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej (np. konfiguracja firewall, IDS/IPS, WAF);
  • Testy konfiguracji komunikacji z zasobami (np. konfiguracja SSL/TLS, czy też IPsec);
  • Testy w kierunku możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych (np. danych finansowych i tajemnicy przedsiębiorstwa);
  • Ocena skuteczności mechanizmów ochronnych oraz nadzoru nad środowiskiem (np. skuteczność działu SOC – Security Operations Center);
  • Analiza komunikacji radiowej – określenie wykorzystywanego pasma, sposobu komunikacji oraz protokołów;
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewniania poufności przesyłanych danych (np. możliwości podsłuchania wrażliwych danych przesyłanych kanałem radiowym);
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewniania dostępności, tj. możliwości zakłócenia transmisji, czego następstwem będzie np. utrata kontroli nad urządzeniem;
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewnienia integralności (np. możliwości wykonania nieautoryzowanych operacji);
  • Ocena modelu uwierzytelniania oraz autoryzacji komend dla urządzeń (np. w celu całkowitego przejęcia kontroli nad urządzeniem);
  • Testy wdrożenia standardowych protokołów komunikacji radiowej (np. RFID, czy sieci Wi-Fi).
 • Co zyskasz pracując z nami?

  • Rzetelnie opracowany raport prezentujący dokładne wyniki i znalezione podatności wraz z odtworzeniem poszczególnych kroków, które pozwoliły na ich odkrycie.
  • Możliwość wczesnego wykrycia cyberzagrożeń i ustalenia lokalizacji słabych punktów systemów bezpieczeństwa przed ich celowym wykorzystaniem przez nieautoryzowane osoby z zewnątrz.
  • Wiedzę dotyczącą technicznych i biznesowych następstw wykorzystania istniejących słabości przez intruzów.
  • Dostęp do fachowych rekomendacji, pozwalających zapobiec dalszym problemom i rozwojowi sytuacji w niekorzystnych dla organizacji kierunkach.
  • Możliwość zdobycia pewności i gwarancji swobodnej kontynuacji działalności operacyjnej oraz strategicznej przy równoczesnym zniwelowaniu ryzyka.
  • Usługę najwyższej jakości uznaną przez znaczących klientów i potwierdzoną licznymi rekomendacjami, które są rezultatem satysfakcjonującej współpracy przy wielu projektach.

Inne

branże

Czy Twoja firma jest bezpieczna w sieci?

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i zabezpiecz swoją firmę przed cyberzagrożeniami już dziś!

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły i dopasować ofertę do Twoich potrzeb. Dbamy o pełną dyskrecję i poufność Twoich danych, dlatego możesz nam zaufać.