Cloud

Branże

Przeprowadzamy wysokiej klasy przeglądy wskazujące występujące niedoskonałości.

Cloud Computing to prawdziwie rewolucyjny model wykorzystania technologii informacyjnych.

Trwająca aktualnie transformacja cyfrowa obejmuje swoim zasięgiem coraz większą liczbę rynków i działających na nich przedsiębiorstw. Otwiera przed nimi dostęp do ogromnej liczby usług i niezliczonych możliwości skalowania biznesu. Jednak wpływ globalnych trendów technologicznych na bieżące i przyszłe priorytety organizacji nie pozostaje obojętny na sferę bezpieczeństwa i jest tym większy, im szybciej i szerzej postępuje zjawisko absorpcji technologii. 

Przykładem jest migracja wielu biznesów do środowiska chmurowego w jej wszystkich wariantach i modelach. Wyraźnie widoczna adopcja tego rozwiązania w miejsce serwerów i tradycyjnych rozwiązań lokalnych wciąż przenosi dużą część odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych na stronę użytkownika końcowego usługi (end-user). 

Wszechobecny i wygodny dostęp (on demand) do sieci oraz zasobów obliczeniowych na zawsze zmienił paradygmat organizacyjny i infrastrukturalny. Z punktu widzenia zarządzania ryzykiem środowiska chmurowego, ważnym aspektem pozostaje to, po czyjej stronie znajduje się odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych danych. Właściwe podejście jest tym, co ma tutaj największe znaczenie. 

Dynamiczny rozwój technologii przetwarzania i przechowywania informacji w środowisku chmurowym sprawił, że realne stały się zagrożenia i wyzwania, przed którymi muszą stanąć obie współpracujące strony – dostawcy usług i ich klienci. Dostawca usług musi upewnić się, że infrastruktura, którą udostępnia, jest bezpieczna. Klienci natomiast muszą podjąć kroki w celu wyeliminowania błędów konfiguracyjnych oraz architektonicznych w udostępnianych rozwiązaniach. Koegzystencja organizacji w środowisku chmurowym oraz liczne zmiany w ich architekturze mogą eksponować niewidoczne wcześniej wektory ataków i zagrożenia. 

 • Dlaczego AFINE?

  W AFINE kompleksowo zajmujemy się cyberbezpieczeństwem środowisk chmurowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i szeroką wiedzę na temat zagrożeń, jakie niesie za sobą korzystanie z takich rozwiązań. Wiemy, w jaki sposób atakujący odnajdują słabe punkty tej technologii, by zdobyć poufne dane i wykorzystać je do swoich celów. 

  Eksperci AFINE poświęcają czas na poznanie klientów, ich potrzeb i problemów, by zaproponować im najkorzystniejszą, a zarazem najskuteczniejszą strategię działania. Nasza oferta dedykowana jest organizacjom wykorzystującym wszystkie formy rozwiązań cloudowych. Umożliwia maksymalne wykorzystanie dostępnych rozwiązań korzystając z istniejących mechanizmów zabezpieczających. 

 • Nasze usługi i obszary specjalizacji:

  Przegląd architektury:

  • Bezpieczeństwo koncepcji środowiska chmurowego,
  • Sprawdzenie dodatkowych, niepożądanych składników (np. oprogramowania wydobywającego kryptowaluty),
  • Weryfikację sposobu i zakresu korzystania z kont o najwyższych uprawnieniach,
  • Wykorzystanie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) dla wszystkich użytkowników,
  • Zarządzanie poświadczeniami,
  • Zarządzanie kluczami dostępu.

  Przegląd konfiguracji:

  • Przegląd konfiguracji każdej z usług, zgodnie z najlepszymi praktykami,
  • Sprawdzanie nadmiarowych uprawnień testowanych komponentów,
  • Możliwość wycieku poufnych informacji,
  • Możliwość nieuwierzytelnionych operacji w ramach komponentów środowiska;

  Testy penetracyjne wrażliwych usług opartych na środowisku chmurowym, szczególnie pod względem możliwości odniesienia się do wewnętrznych zasobów. Przykładowe wektory ataku:

  • Server-Side Request Forgery (SSRF),
  • XML eXternal Entity (XXE),
  • Zdalne wykonanie kodu (RCE),
  • “Event Injection” w AWS Lambda,

  Weryfikacja procesu monitorowania:

  • Sposób ochrony logów (dzienników systemowych);
  • Możliwość ingerencji w zebrane logi,
  • Istnienie procesu logowania we wszystkich segmentach środowiska chmurowego,
  • Logowanie dostępów do zasobów, w których znajdują się przechowane logi,
  • Szyfrowanie dzienników zdarzeń,
  • Istnienie odpowiedniego procesu monitorowania i ostrzegania w przypadku:
   • Nieautoryzowanego wywołania API,
   • Logowania do konsoli zarządzania bez Multi-Factor Authentication,
   • Korzystania z konta „root”,
   • Zmiany konfiguracji w usłudze logowania,
   • Błędnego uwierzytelnienia w konsoli zarządzającej,
   • Zmiany zasad/polityk bucketów,
   • Zmiany konfiguracji środowiska chmurowego,
   • Zmiany w grupach bezpieczeństwa,
   • Zmiany w bramach sieciowych.
 • Co zyskasz pracując z nami?

  • Rzetelnie opracowany raport prezentujący dokładne wyniki i znalezione podatności wraz z odtworzeniem poszczególnych kroków, które pozwoliły na ich odkrycie.
  • Możliwość wczesnego wykrycia cyberzagrożeń i ustalenia lokalizacji słabych punktów systemów bezpieczeństwa przed ich celowym wykorzystaniem przez nieautoryzowane osoby z zewnątrz.
  • Wiedzę dotyczącą technicznych i biznesowych następstw wykorzystania istniejących słabości przez intruzów.
  • Dostęp do fachowych rekomendacji, pozwalających zapobiec dalszym problemom i rozwojowi sytuacji w niekorzystnych dla organizacji kierunkach.
  • Możliwość zdobycia pewności i gwarancji swobodnej kontynuacji działalności operacyjnej oraz strategicznej przy równoczesnym zniwelowaniu ryzyka.
  • Usługę najwyższej jakości uznaną przez znaczących klientów i potwierdzoną licznymi rekomendacjami, które są rezultatem satysfakcjonującej współpracy przy wielu projektach.

Inne

branże

Czy Twoja firma jest bezpieczna w sieci?

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i zabezpiecz swoją firmę przed cyberzagrożeniami już dziś!

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły i dopasować ofertę do Twoich potrzeb. Dbamy o pełną dyskrecję i poufność Twoich danych, dlatego możesz nam zaufać.