Gambling

Branże

Oferujemy kompleksowe podniesienie jakości stosowanych zabezpieczeń. 

Współczesna, kompleksowa rzeczywistość cyfrowa nakłada na twórców komercyjnych gier i aplikacji obowiązek dbałości o doskonalenie i ciągłe aktualizowanie posiadanych zabezpieczeń. Jak pokazały incydenty ostatnich lat, dotychczasowe przyzwyczajenia i szybko dezaktualizujące się strategie nie wystarczają, by radzić sobie z mnożącymi się wyzwaniami. 

Wymagania i dobre praktyki stawiane za wzór przed architektami, programistami i testerami we wszystkich fazach cyklu życia produktu, od wyboru rozwiązań i poszczególnych etapów projektowania i testowania, przez run-time, po długotrwały proces product development, szybko ulegają dezaktualizacji. Obliguje to twórców do sięgania po coraz skuteczniejsze środki ostrożności. 

Właśnie dlatego sektor gambling potrzebuje szerokich rozwiązań, sprawdzonych przy okazji zleceń realizowanych przez docenianych i doświadczonych fachowców z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Praktyczne podejścia do cyberbezpieczeństwa, polegające na ustaleniu odpowiednio wysokiego priorytetu dla bezpieczeństwa informacji, wraz z wytyczeniem kierunków jego dalszego rozwoju, stanowi wprost o sukcesie każdego przedsięwzięcia z dziedziny nowych technologii. Pomaga jednocześnie oddalić perspektywę potencjalnych turbulencji, zakłócających działalność produktu.

Również w odniesieniu do gier i aplikacji gamblingowych, które posiadają funkcjonalności loterii, kasyn czy zakładów bukmacherskich, konieczne jest podjęcie zdecydowanych działań dla ochrony wrażliwych danych zarejestrowanych użytkowników.

Loterie, zakłady bukmacherskie, pojedyncze gry i całe kasyna dostępne on-line wywierają znaczący wpływ na towarzyszące im technologie i rozwijający się świat IT. Przestępcy internetowi wybierają je jako cel ataków ze względu na możliwości dokonywania oszustw finansowych (również z powodu błędów logicznych w grach), czy też na potencjalne wycieki danych osobowych. 

Wobec fantazji hakerów i ich nieskrępowanego dążenia do realizacji wytyczonych celów, niezbędne jest jak najszybsze wdrożenie symetrycznych działań obronnych, tak aby w porę i z jak największą przewagą czasową wyprzedzić ich ataki.

Naruszenie cyberbezpieczeństwa przez jednostki lub całe zespoły, oprócz wyrządzenia znacznych szkód i destabilizacji mechanizmów obrony, ma także na celu osiągnięcie przez nich jak największych profitów. Dlatego właśnie inwestycja w skuteczną i długofalową ochronę zawsze jest decyzją przynoszącą realne korzyści naszym klientom. 

 • Dlaczego AFINE?

  W AFINE specjalizujemy się w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń i ich eliminacji. Pracujemy z klientami nad podniesieniem jakości stosowanych zabezpieczeń, by zminimalizować ryzyko cyberataków. 

  Sprawdzenie granic możliwości każdej aplikacji i tego, jak radzi sobie z kontrolowanymi atakami, pozwala nam na zwinne uchwycenie występujących komplikacji i uprzedzenie negatywnych skutków ich odkrycia przez nieautoryzowane osoby. Oszacowanie skali potencjalnych strat, jakie towarzyszyłyby realnemu incydentowi, jest immanentną częścią w procesie każdej realizacji AFINE. 

  W AFINE nieustannie rozwijamy strategię działania. Dostarczamy najlepsze rozwiązania, dostosowane do indywidualnych wymagań naszych klientów. Nasze doświadczenie i ekspertyza sprawiają, że eliminujemy problemy bezpieczeństwa zanim pojawią się ich przykre dla organizacji skutki. 

 • Nasze usługi i obszary specjalizacji:

  • Weryfikacja logiki gier oraz systemów gamingowych; 
  • Weryfikacja systemów oraz środowisk dla fizycznych urządzeń gamingowychl 
  • Testy penetracyjne aplikacji web oraz mobilnych;
  • Testy penetracyjne infrastruktury;
  • Testy bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej;
  • Testy bezpieczeństwa aplikacji natywnych (np. “thick-client” – grubego klienta);
  • Symulacje ataków socjotechnicznych/phishingowych;
  • Red Teaming (dopasowany do organizacji  oraz wspólnie wybranych celów);
  • Statyczna analiza kodu źródłowego oprogramowania;
  • Weryfikacja konfiguracji komponentów aplikacji oraz urządzeń;
  • Szkolenia z zakresu świadomości użytkowników na temat cyberzagrożeń (ang. security awareness);
  • Szkolenia dla developerów z zakresu praktyk pisania bezpiecznego kodu;
  • Analiza złośliwego oprogramowania (malware);
  • Projektowanie oraz implementacja zabezpieczeń aplikacji (np. w celu ochrony przed inżynierią wsteczną, czy też ochrony procesu aktywacji oprogramowania);
  • Reverse engineering (inżynieria odwrotna, np. tokenów sprzętowych);
  • Ocena bezpieczeństwa rozwiązań kryptograficznych;
  • Badanie bezpieczeństwa urządzeń sieciowych;
  • Testy podatności na znane ataki sieciowe (np. ARP spoofing, VLAN hopping, itp.);
  • Analiza bezpieczeństwa maszyn zlokalizowanych w obrębie sieci (serwery, stacje robocze);
  • Identyfikacja nieautoryzowanych urządzeń (np. urządzenia bezprzewodowego wpiętego do sieci);
  • Testy bezpieczeństwa zdalnego dostępu do organizacji;
  • Audyty filtrowania komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej (np. konfiguracja firewall, IDS/IPS, WAF);
  • Testy konfiguracji komunikacji z zasobami (np. konfiguracja SSL/TLS, czy też IPsec);
  • Testy w kierunku możliwości uzyskania nieautoryzowanego dostępu do danych (np. danych finansowych i tajemnicy przedsiębiorstwa);
  • Ocena skuteczności mechanizmów ochronnych oraz nadzoru nad środowiskiem (np. skuteczność działu SOC – Security Operations Center);
  • Analiza komunikacji radiowej – określenie wykorzystywanego pasma, sposobu komunikacji oraz protokołów;
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewniania poufności przesyłanych danych (np. możliwości podsłuchania wrażliwych danych przesyłanych kanałem radiowym);
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewniania dostępności, tj. możliwości zakłócenia transmisji, czego następstwem będzie np. utrata kontroli nad urządzeniem;
  • Weryfikacja komunikacji radiowej pod kątem zapewnienia integralności (np. możliwości wykonania nieautoryzowanych operacji);
  • Ocena modelu uwierzytelniania oraz autoryzacji komend dla urządzeń (np. w celu całkowitego przejęcia kontroli nad urządzeniem);
  • Testy wdrożenia standardowych protokołów komunikacji radiowej (np. RFID, czy sieci Wi-Fi).
 • Co zyskasz pracując z nami?

  • Rzetelnie opracowany raport prezentujący dokładne wyniki i znalezione podatności wraz z odtworzeniem poszczególnych kroków, które pozwoliły na ich odkrycie.
  • Możliwość wczesnego wykrycia cyberzagrożeń i ustalenia lokalizacji słabych punktów systemów bezpieczeństwa przed ich celowym wykorzystaniem przez nieautoryzowane osoby z zewnątrz.
  • Wiedzę dotyczącą technicznych i biznesowych następstw wykorzystania istniejących słabości przez intruzów.
  • Dostęp do fachowych rekomendacji, pozwalających zapobiec dalszym problemom i rozwojowi sytuacji w niekorzystnych dla organizacji kierunkach.
  • Możliwość zdobycia pewności i gwarancji swobodnej kontynuacji działalności operacyjnej oraz strategicznej przy równoczesnym zniwelowaniu ryzyka.
  • Usługę najwyższej jakości uznaną przez znaczących klientów i potwierdzoną licznymi rekomendacjami, które są rezultatem satysfakcjonującej współpracy przy wielu projektach.

Inne

branże

Czy Twoja firma jest bezpieczna w sieci?

Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i zabezpiecz swoją firmę przed cyberzagrożeniami już dziś!

Zostaw nam swoje dane kontaktowe, a nasz zespół skontaktuje się z Tobą, aby omówić szczegóły i dopasować ofertę do Twoich potrzeb. Dbamy o pełną dyskrecję i poufność Twoich danych, dlatego możesz nam zaufać.